Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học

Câu 2: Tìm mật mã để mở khóa.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 2

Câu 3: Sắp xếp số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 2.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 4

Câu 4: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 6

Câu 5: Điền các số bên phải vào các ô màu bên trái để được bốn phép cộng đúng (Mỗi số điền một lần).
Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 8

ĐÁP ÁN

Câu 1: Số cần điền là 13.

Theo các cột, tổng hai số đầu trừ số thứ ba sẽ được số ở cuối. Ta có:

7 + 8 - 9 = 6.

14 + 16 - 17 = 13.

21 + 32 - 13 = 40.

Câu 2: 

Từ hàng một và hai suy ra số 5 đúng và đứng đầu.

Từ hàng hai và hàng bốn suy ra số 4 đúng và đứng cuối.

Như vậy, chỉ còn số ở giữa. Từ hàng ba, gợi ý đưa ra là một số đúng và đúng vị trí, suy ra số đó là số 1.

Vậy, mật mã để mở khóa là 514.

Đáp án câu 2

Câu 3:

Đáp án câu 3

Câu 4:

 Điền dấu ngoặc đơn vào trước số 4 và sau số 2 sẽ được phép tính đúng.

Đáp án câu 4

Câu 5: 

Đáp án câu 5