CÂU HỎI

Câu 1. Dùng một nét vẽ thêm vào để được 6 trong hình sau:

                        IX
Câu 2. Một cây cầu có trọng tải 15 tấn, nghĩa là nếu xe có trọng tải vượt 15 tấn thì cầu có khả năng bị sập. Một ô tô đang chở hai khối hàng nặng 10 tấn và 6 tấn. Không được bỏ hàng ra khỏi xe, hỏi làm thế nào mà bác tài qua được cầu?
Câu 3. Một hàng bộ đội đang đi đều. 2 người đi trước 2 người, 2 người đi giữa 2 người, 2 người đi sau 2 người. Hỏi có tất cả mấy người?
Câu 4. Một nhóm có 2 người cha và 2 người con chia đều 15 quả táo. Hỏi mỗi người được mấy quả?
Câu 5. Một đồng hồ quả lắc lúc 1 giờ nó kêu 1 tiếng chuông, lúc 2 giờ nó kêu 2 tiếng chuông... lúc 12 giờ nó kêu 12 tiếng chuông. Hỏi khi nào nó kêu 13 tiếng chuông?
Câu 6. Hãy dùng 3 que diêm biểu diễn số 6.
Câu 7. Một người đi câu cá. Anh ta câu được 6 con không đầu, 9 con không đuôi và 8 con một nửa. Hỏi anh ta câu  được bao nhiêu con?
Câu 8. Có 4 người và một hộp có 4 quả cam. Hãy chia cho mỗi người một quả sao cho trong hộp vẫn còn một quả cam.

Câu 9. 5 người ăn 5 quả táo trong 5 phút. Hỏi 20 người ăn 20 quả táo trong bao nhiêu phút? Biết tất cả ăn táo cùng một lúc.

Câu 10:  Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?


ĐÁP ÁN

Câu 1: Thêm S là một nét cong, được SIX là số sáu trong tiếng Anh.

Câu 2: Bác tài bỏ xe lại rồi đi bộ qua cầu.

Câu 3: 4 người

Câu 4: Nhóm này gồm 3 người là ông nội, bố và con. Mỗi người được 5 quả táo.
Câu 5: Lúc đồng hồ hỏng.
Câu 6: VI

Câu 7: Anh ta không câu được con nào. Số 6 bỏ đầu được 0, số 9 bỏ đuôi được 0 và số 8 một nửa cũng là 0.

Câu 8: Chia cho ba người mỗi người một quả, còn người thứ tư nhận cả hộp và quả cam cuối cùng.

Câu 9: 5 phút

Câu 10: 12 tháng