AMAZINGMATH Lớp 1
Bài giảng xem thử miễn phí
Bài giảng trong khóa học
CHƯƠNG 01: LÀM QUEN VỚI SỐ
CHƯƠNG 02: LÀM QUEN VỚI PHÉP SO SÁNH
CHƯƠNG 03: LÀM QUEN VỚI PHÉP TÍNH
CHƯƠNG 04: LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC VÀ KHÔNG GIAN
CHƯƠNG 05: THỜI GIAN
CHƯƠNG 06: MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
CHƯƠNG 07: BÀI HỌC BỔ TRỢ
CHƯƠNG 08: MỞ RỘNG
AMAZINGMATH

Chỉ với 890000

Chỉ còn: 03 giờ:57 phút:49 giây

Nội dung

Bộ video bài giảng dành riêng cho lứa tuổi lớp 1, được biên tập phù hợp với nội dung Chương trình Bộ giáo dục và được số hóa bằng đồ họa kỹ thuật cao. Bộ bài giảng này giúp con lớp 1 nắm vững các kiến thức nền tảng môn Toán 1 một cách tự nhiên, thích thú.