Với mục đích giúp nhiều phụ huynh và học sinh tiếp cận với chương trình dạy học online bằng phương pháp mới, AmazingMath triển khai chương trình học trải nghiệm trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tài khoản. Với chưong trình này, bạn sẽ được miễn học phí trong vòng 01 năm.

Lưu ý:

1) Phí duy trì tài khoản là 125.000đ/năm, bao gồm lưu trữ sao lưu dữ liệu, tài liệu học tập và hỗ trợ trong suốt 01 năm. 

2) Học phí năm học tiếp theo (nếu đăng ký) là 890.000đ (chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi, nếu có).

Qua chương trình này, AmazingMath muốn nhiều học sinh được biết đến và tham gia học tập với phương pháp tiên tiến mà AmazingMath đã xây dựng. Chúng tôi tin rằng, chương trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh được rất nhiều. 

Đội ngũ AmazingMath cũng mong muốn nhận được những phản hồi, đóng góp của quý phụ huynh, học sinh để chúng tôi liên tục cập nhật và hoàn thiện chương trình. 

Chúng tôi luôn biên tập và bổ sung các tài nguyên học tập mới như video, bài tập, tài liệu và các chương trình ôn luyện, tư vấn giải đáp cho các tài khoản đã đăng ký trong suốt quá trình học tập của con trên website nhằm hỗ trợ tối đa cho con. 

Để đăng ký trải nghiệm, click vào link sau: http://dangky.amazingmath.vn/

Trân trọng,

Đội ngũ AmazingMath.