Thông tin

Đăng ngày: 17/07/2019

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Đây là website được xây dựng và vận hành bởi Công ty TNHH giải pháp công nghệ IBF Việt Nam. Các khóa học được đăng tải trên website dưới dạng các video.

Đăng ngày: 17/07/2019

Hướng dẫn học

Đăng ngày: 17/07/2019

Câu hỏi thường gặp

Đây là website được xây dựng và vận hành bởi Công ty TNHH giải pháp công nghệ IBF Việt Nam. Các khóa học được đăng tải trên website dưới dạng các video. Kiến thức được cung cấp tới người học theo mạch, thông qua các video đó.